Update / Diweddariad

Dear all it seems like a lifetime since we last got together as an Executive Committee at the Willow Globe in October of last year. The world is a very different place since then,  with many Community Theatre Groups having had to cancel performances, and all our festivals cancelled. On a personal level it has been a difficult few months for me having been taken in to hospital and informed I did have the virus by my consultant. This followed a collapse in January. Thankfully I am feeling much better and am looking forward to a return of live theatre. I would like to thank Teri for all her support during this time. Until we can meet again please stay safe and best wishes to you all.

Tony Evans - Chairman

 

Annwyl bawb mae'n ymddangos fel oes ers i ni ddod at ein gilydd ddiwethaf fel Pwyllgor Gweithredol ,yn y Willow Globe ym mis Hydref y llynedd.  Mae'r byd yn lle gwahanol iawn ers hynny, gyda llawer o Grwpiau Theatr Cymunedol wedi gorfod canslo perfformiadau, a'n holl wyliau wedi'u canslo.  Ar lefel bersonol mae wedi bod yn ychydig fisoedd anodd imi, wedi cael fy nghludo i'r ysbyty a chael gwybod gan fy ymgynghorydd fod y firws gennyf.  Dilynodd hyn gwymp ym mis Ionawr.  Diolch byth fy mod i'n teimlo'n llawer gwell erbyn hyn ac yn edrych ymlaen at ddychwelyd i theatr fyw.  Hoffwn ddiolch i Teri am ei holl gefnogaeth yn ystod yr amser hyn.  Hyd nes y gallwn gwrdd eto, cadwch yn ddiogel a dymuniadau gorau i chi i gyd.

Tony Evans - Cadeirydd

 

http://www.samuelfrench-london.co.uk